Arbetsförmedlingen skär ner

Vi lever i en digital tid och fler och fler människor väljer idag att använda sig av internet till olika uppgifter och tjänster. Det gäller också när man ska skriva in sig på arbetsförmedlingen när man blir arbetslös. Det är smidigt att man kan göra det hemifrån utan att besöka kontoret och det säger sig nästan själv att det påverkar arbetsuppgifterna för dom som jobbar i direktservice på arbetsförmedlingen.

Vid första tanke när man hör att nio av tio medarbetare ska bort i direktservice så blir man lite fundersam. Men det betyder att mer resurser kan läggas på att hålla kontakt med företag och andra institutioner som behöver anställa folk. Arbetsförmedlingen har fått ta en del kritik dom senare åren och det är främst företag som tappar förtroendet. När det gäller att hitta folk med kompetens till vissa tjänster så går man hellre genom rekryteringsföretag och andra tjänster än arbetsförmedlingen.

Delvis beror det tappade förtroendet att många som söker sig till arbetsförmedlingen är outbildade och saknar grundskoleutbildning. Då går väldigt mycket resurser till att hjälpa dom. Sedan så är det ett skifte på gång när det gäller jobb generellt i Sverige idag. Många väljer att leta själv utan att blanda in arbetsförmedlingen och det kan ofta ge ett snabbare resultat.