Lån med betalningsanmärkningar

betalningsanmärkning och lån

Att man har en betalningsanmärkning gör inte lån till en omöjlighet, men det försämrar utgångsläget i väsentlig grad. Många långivare säger nämligen kategoriskt nej till personer som har en betalningsanmärkning. Andra kan dock vara mer flexibla i och med att de fokuserar mer på en helhetsbedömning av din ekonomi. De kan till exempel titta på dina inkomster, dina tillgångar, hur högt belånad du är totalt samt när betalningsanmärkningen uppstod. Att ha flera betalningsanmärkningar är förstås mer allvarligt än att ha någon enstaka, även om man har betalat alla de skulder som betalningsanmärkningarna härrör från.

Att låna pengar när man har en betalningsanmärkning innebär normalt att man kommer att erbjudas sämre villkor för lånet, till exempel i form av högre ränta. Det kan också göra att taket för hur mycket man får låna sjunker och att långivaren kräver en snabbare återbetalningstakt.

Om du äger något av värde som kan pantsättas är pantbanken ett bra alternativ till traditionella långivare, eftersom den ger dig ett lån baserat på värdet av panten – inte baserat på din allmänna kreditvärdighet. Nedan kan du läsa mer om betalningsanmärkningar och lån.

Låna trots betalningsanmärkning

Betalningsanmärkningen är som sagt ett hinder för att få låna och en faktor som innebär generellt sett sämre villkor. Dess negativa effekt kan dock mildras av en rad faktorer. Nedan är ett antal exempel.

 • Att betalningsanmärkningen ligger långt tillbaka i tiden. En betalningsanmärkning som uppstod för en månad sedan ser värre ut än en betalningsanmärkning som uppstod för många månader sedan och som snart kommer att försvinna.
 • Att du inte har några skulder hos Kronofogden.
 • Att din totala belåningsgrad är låg.
 • Att du inte har gjort många ansökningar om lån och andra krediter. Att en person har många så kallade förfrågningar registrerade ses ofta som något negativt av långivare.
 • Att du har tillgångar, till exempel en fastighet eller fonder.
 • Att du har tillsvidareanställning.
 • Att din inkomst är hög i förhållande till storleken på det lån du vill ha.
 • Att du har en medsökande med god kreditvärdighet.
 • Att du har en borgensman med god kreditvärdighet.
 • Att du har en bra relation med långivaren, har varit kund där länge och alltid har skött dina åtaganden till punkt och pricka.

Om du ansöker om ett bostadslån och vill sätta bostaden som säkerhet för lånet kan bostadens värde i förhållande till beloppet du vill låna spela roll. Den förväntade utvecklingen av bostadens värde kan också spela roll för långivaren. Om du bara vill låna 60% av bostadens värde, och bostaden ligger i ett område där priserna är stabila eller ökar, är det enklare att få lån än om du vill låna 80% av priset för en bostad som ligger i ett område där fastighetspriserna förväntas sjunka framöver.

Fakta om betalningsanmärkningar för privatpersoner

 • En betalningsanmärkning är en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att personen inte har skött sina betalningar.
 • Underlaget för betalningsanmärkningen är ofta, men inte alltid, ett ärende hos Kronofogden.
 • Vanligtvis finns en betalningsanmärkning för en privatperson kvar i tre år. Du kan alltså ha återbetalt hela skulden men ändå ha en betalningsanmärkning som hänger kvar. Detta är en av anledningarna till att vissa långivare beviljar lån trots att personen har en eller flera betalningsanmärkningar – de tittar mer på hur skuldläget och inkomsterna ser ut idag än på att personen fick en betalningsanmärkning för 2,5 år sedan.

Sekretess – en betalningsanmärkning kan göras osynlig

Går du och oroar dig över att den där enda betalningsanmärkningen du råkade dra på dig kommer att ställa till det för dig nu när du behöver låna pengar? Om det rör sig om en enda ensam betalningsanmärkning bör du absolut göra en kreditupplysning på dig själv (gratis hos flera kreditupplysningsföretag) för det är inte alls omöjligt att den har försvunnit trots att det inte har hunnit gå 3 år ännu.

Hur fungerar då detta? Kort förklarat kan en betalningsanmärkning under vissa förutsättningar göras ”osynlig” om det bara rör sig om en enda betalningsanmärkning och man redan har betalat tillbaka hela skulden.

Tidigare var det så att en enda betalningsanmärkning kunde orsaka stora problem för en i övrig skötsam person. En enda miss kunde leda till att man under flera års tid nekades lån, inte fick skaffa telefonabonnemang, inte kunde byta lägenhet, blev bortgallrad vid jobbsökandet, och så vidare.

Detta är förstås inte rimligt, och regelverket har därför ändrats så att Kronofogden under vissa omständigheter kan sekretessbelägga ett ärende. Sekretessen innebär att Kronofogden inte längre lämnar ut den informationen (exempelvis till kreditupplysningsföretag) samt att kreditupplysningsföretagen ska gallra bort den betalningsanmärkning som uppstod då skulden registrerades för indrivning hos Kronofogden.

För att Kronofogden ska kunna belägga ett ärende med sekretess måste två krav vara uppfyllda:

 1. Du får inte ha någon tidigare skuld registrerad hos Kronofogden under de senaste 2 åren.
 2. Du måste ha betalat tillbaka hela skuldbeloppet, inklusive ränta och avgifter (alternativt måste målet ha återkallats av fordringsägaren).

Viktigt: Om du får en ny skuld hos Kronofogden under de följande 2 åren efter att ärendet belades med sekretess tas sekretessen bort.

Om du går oroar dig över en ensam betalningsanmärkning bör du alltså kolla upp om det kanske kan vara så att ditt ärende har belagts med sekretess och betalningsanmärkningen har tagits bort från kreditupplysningsföretagens register. Om kraven ovan är uppfyllda ska Kronofogden införa sekretess automatiskt – det är inte något du måste ansöka om.

Observera att ovanstående regler för sekretess endast rör betalningsanmärkningar som hänger ihop med skulder hos Kronofogden. Om du har en betalningsanmärkning hos ett kreditupplysningsföretag som baserar sig på något annat än information från Kronofogden så gäller inte reglerna om sekretess för den.