Högre pensionsålder

På senare tid har den stora snackisen i Sverige varit den höjda pensions-åldern. Det att man måste jobba längre är det häftiga diskussioner om och det är olika uppfattningar om det rätt väg att gå. Så är då att jobba längre den enda lösningen för en bättre pension eller finns det andra lösningar?

Varför har det då blivit så, att Sverige är det landet i världen som planerar högst pensionsålder, är man friskare här än andra eller är det annat som måste finansieras? Kostar det mer att driva välfärden i vårat land?

Även om dom flesta länder planerar att höja pensionsåldern i framtiden så är det Sverige som ligger på topp med 69 år. Irland som nummer 2 med 68 år i 2028 och sedan kommer resten av länderna som pärlor på ett band med 65, 66 och 67 år. Idag ligger pensionsåldern från 61 och upp beroende på vilket land man bor i.

Alla politiska partier i Sverige har olika lösningar på hur detta ska fungera bäst. Fler innevånare i Sverige på senare tid borde ha bidragit till välfärden med att betala skatt, men siffror visar att det är inte så. Vad kan göras för att vända på den trenden? Sverige är det land i Norden som har sämst pensioner och enligt statistik så riskerar var 5 pensionär fattigdom idag. Detta är ett tungt ok att bära för kommande regeringar och krafttag måste tas, och det utan att det går ut över välfärden.