Skuld hos Kronofogden

Med en skuld hos Kronofogden på grund av en obetald räkning, faktura eller återbetalning på lån är utrymmet att kunna ingå avtal oerhört begränsat. Det gäller framför allt lån. Det är inte bara svårt att få lån med skuld hos Kronofogden – det är helt omöjligt. Det främsta skälet är att själva faktumet att det finns en obetald skuld som har gått hela vägen till indrivning gör att långivarna drar öronen åt sig. Ett annat skäl har att göra med långivarens indirekta skyldighet att inte förvärra en redan dålig ekonomisk situation med ett nytt lån.

Notera! På nätet kan det figurera texter och annonser som ger sken av att det är möjligt att låna trots skuld hos Kronofogden. Det är inte korrekt. Skuldsaldot är ett absolut hinder för lån.

Kvitto

Förbättra din kreditvärdighet

Det absoluta hindret för att låna försvinner i samma stund som skulden regleras, det vill säga betalas i sin helhet, hos Kronofogden. Emellertid har skulden gett upphov till en betalningsanmärkning, vilken kan sätta käppar i hjulet för möjligheten att ingå ekonomiska avtal. Det finns dock möjligheter att låna med betalningsanmärkning och möjligheten gäller de flesta typer av lån.

För att komma på rätt köl i det längre perspektivet är det klokt att vidta åtgärder för att förbättra kreditvärdigheten totalt sett. För att göra det krävs mer än att ”vänta ut” att betalningsanmärkningen ska försvinna. Nedan kan du läsa mer om avbetalningsplaner och skuldsanering.

Avbetalningsplan

För både enskilda skulder (till privata näringsidkare) och allmänna skulder (skulder till det offentliga, till exempel skatteskulder, underhållsstöd, med mera) kan du ansöka om att betala av enligt avbetalningsplan. Hur du går tillväga är olika för respektive typ av skuld.

Har du en enskild skuld kan det löna sig att kontakta fordringsägaren direkt och ansöka om att få sätta upp en avbetalningsplan. Du kan göra det på egen hand eller ta hjälp av skuldrådgivaren i din kommun.

Att driva ett ärende hos Kronofogden är både kostsamt och tidskrävande för fordringsägaren, så vissa fordringsägare kommer att föredra att ni sätter upp en frivillig avbetalningsplan. Att fordringsägaren går med på detta är särskilt troligt om din ekonomi inte är helt havererad i övrigt och du kan göra det troligt att du kommer att sköta avbetalningsplanen.

Om du har allmänna skulder ska du vända dig direkt till Kronofogden om du vill ansöka om en avbetalningsplan. Kronofogden kan inte bevilja avbetalningsplan om du har både allmänna skulder och enskilda skulder hos Kronofogden.

Skuldsanering

Om din skuld hos Kronofogden är endast toppen på ett isberg av skuldsättning som du i praktiken aldrig kommer att kunna lösa, finns mindre anledning av ansöka om avbetalningsplaner. Är din skuldsättning av den storleken att du inte har möjlighet att betala tillbaka under överskådlig framtid är en lösning att ansöka om skuldsanering. Genom skuldsaneringen får du betala av delar av din totala skuld under fem år tills det att du är skuldfri.

Ta hjälp av kommunens skuldrådgivare

Varje svensk kommun är skyldig att ha en budget- och skuldrådgivare som kommunens invånare kan kontakta för att få hjälp och information beträffande privatekonomiska frågor. Skuldrådgivaren kan hjälpa dig att bena ut hela din privatekonomiska situation och tillsammans kan ni gå igenom vad som vore bästa vägen framåt. Det kan handla både om att reda upp den eller de skulder som finns nu, och om att införa nya rutiner som minskar risken för försenade betalningar och skulder hos Kronofogden framöver.

Man behöver absolut inte vara skuldsatt upp över öronen eller befinna sig i en mer kaotisk ekonomisk situation för att ha nytta av ett samtal med en budget- och skuldrådgivare. Tvärtom kan det ofta löna sig att vara pro-aktiv och agera så snart ett litet orosmoln dyker upp på den privatekonomiska himlen.