Låneförmedlarna under luppen

Ända sedan de första tjänsterna för låneförmedling lanserades har Konsumentverket hållit ett vakande öga på denna relativt nya marknad. Under 2015, då föregångaren Lendo fick konkurrens av ett antal nya aktörer, valde myndigheten att göra en större löpande granskning, och den har resulterat i flera tillsynsärenden.

Konsumentverket, som har till uppgift att övervaka konsumentmarknaden som helhet, är inte särskilt imponerad av låneförmedlarnas marknadsföring och i ett uttalande från en jurist på myndigheten framgår att man anser att låneförmedlarna ger missvisande och otydlig information.

Svårt för konsumenterna att göra rätt val

Låneförmedlarna marknadsför sina tjänster dels mot personer som vill hitta det billigaste privatlånet eller bolånet utan att behöva jämföra själv, dels mot dem som vill samla dyra krediter i ett privatlån. Fördelarna med att använda en låneförmedlare är tydliga, men enligt Konsumentverket är det inte lika tydligt exakt hur stora fördelarna blir, detta eftersom marknadsföringen inte ger en korrekt bild av verksamheten.

Konsumentverket framför bitvis mycket svidande kritik mot majoriteten av låneförmedlarna. Det handlar om flera av delarna i den tjänst som tillhandahålls och överlag menar myndigheten att den otydliga och bristfälliga informationen gör det svårt för konsumenterna att dels förstå tjänsten, dels se de faktiska fördelarna.

Bristfällig information

I princip alla de låneförmedlare som Konsumentverket har granskat och de som man har valt att utöva tillsyn över uppvisar samma brister. Nedan är lite kort om vad Konsumentverket har slagit ned på i sina tillsynsärenden under de senaste åren.

Effektiv ränta och frånränta
Låneförmedlare är inte långivare i egentlig mening. Det följer av benämningen att de endast förmedlar kontakten mellan långivare och låntagare. Samtidigt bör låneförmedlarna enligt Konsumentverket ta den rollen att man presenterar sina lån på ett så tydligt och korrekt sätt som möjligt. Det gäller inte minst uppgifter om effektiv ränta och så kallad ”frånränta”. Majoriteten av de granskade låneförmedlarna presenterar inga uppgifter om effektiv ränta. Dessutom använder de i sin marknadsföring ”frånränta”, vilket är missvisande. Frånräntan är densamma som den lägsta möjliga ränta som kan erbjudas inom ramen för låneförmedlingen, men precis som för alla lån är det ju den individuella kreditvärdigheten och betalningsförmågan som avgör vilken ränta som kan erbjudas.

Samarbetspartners
För att det ska vara fråga om en ”förmedling” i egentlig mening krävs att låneförmedlaren samarbetar med flera långivare. Enligt Konsumentverket är det otydligt hur många långivare respektive låneförmedlare samarbetar med. Dessutom saknas ofta exempel. Det gör att konsumenterna inte får någon information om vilka långivare som kan tänkas få ta del av ansökan.

Tävlingselementet
Den grundläggande idén med låneförmedling är att en ansökan ska kunna ge flera låneerbjudanden och att låntagaren då ska kunna välja det som är mest förmånligt. Hur detta element av ”tävling” mellan långivare går till är, enligt Konsumentverket, högst oklart. Dessutom menar myndigheten att det synes finnas tydliga exempel på att låneförmedlarna inte är fullt så oberoende som de anger i sin marknadsföring.

Källor: Konsumentverket, Dina Pengar