Medsökande för ett lån

Att ett lån har en huvudsökande och en medsökande är vanligt när det till exempel rör sig om ett par som vill ta ett stort lån för att köpa en villa. Båda personernas inkomster behövs helt enkelt för att banken ska känna sig trygg med att bevilja lånet, och ibland krävs denna lösning också för att uppfylla vissa lagreglerade krav på bolån.

Medsökande för lån
Ett annat scenario då en långivare kan begära att huvudsökande ska ha en medsökande är när huvudsökande på grund av betalningsanmärkningar, låg inkomst, oregelbunden inkomst eller dylikt inte uppfyller kraven för att beviljas ett lån på egen hand. Det handlar alltså inte om att huvudsökande vill låna pengar för att köpa något tillsammans med medsökande, utan om att långivaren vill ha en medsökande som extra säkerhet eftersom långivaren anser att risken för att huvudsökande inte kommer att sköta betalningarna är för hög.

I båda ovanstående scenarion har medsökande samma betalningsansvar för lånet som huvudsökande. Att vara medsökande innebär inte att man bara är ansvarig för halva lånet, och det innebär inte heller att långivaren måste försöka krama ur varje öre ur huvudsökanden innan långivaren kan kräva något av medsökanden.

Fördelar med att ha en medsökande

  • Ibland kan man förhandla om bättre villkor när man har en medsökande, till exempel lägre ränta på lånet, detta eftersom lånet ses som mindre riskfyllt för långivaren.
  • Med en medsökande kan man ofta få låna ett större belopp än om man hade ansökt på egen hand.
  • Om man har betalningsanmärkningar eller andra ekonomiska problem kan en medsökande till lånet göra att man beviljas lån man annars skulle ha nekats.
  • Den som har betalningsanmärkningar är ofta hänvisad till långivare som tar ut mycket hög ränta. Med en medsökande kanske man inte ens behöver bry sig om att försöka förhandla sig till bättre villkor hos någon av dessa långivare, utan man kan gå direkt till långivare som alltid har jämförelsevis låga räntor.

Medsökande – viktigt att känna till

Det finns några saker som är bra att känna till både för huvudsökande och medsökande. Det handlar bland annat om detaljerna kring kreditupplysningar, skatter och vanliga begränsningar.

  • De flesta långivare tar kreditupplysning på både huvudsökande och medsökande. Även om du bara är medsökande så kan du alltså räkna med att det kommer att registreras att någon har tagit en kreditupplysning på dig.
  • Räntor på lån är avdragsgilla på skatten. Huvudsökande och medsökande bör i förväg reda ut hur de har tänkt sig att detta ska hanteras. Är det en av dem som ska göra samtliga betalningar och göra avdrag för dem, eller ska man lösa det på något annat vis?
  • När det gäller begränsningar är det värt att veta att många långivare endast accepterar huvudsökandes sambo eller make/maka som medsökande. Andra är lite mer flexibla och godkänner till exempel att en förälder är medsökande till ett vuxet barn som är huvudsökande. Det finns också gott om exempel på långivare som inte har några krav alls på släktskap, delat hushåll eller liknande utan accepterar/avslår medsökande enbart baserat på den medsökandes kreditvärdighet.

Du har hela ansvaret, men har du hela kontrollen?

Det är extra riskfyllt att å enda sidan gå med på att vara medsökande för ett lån, men å andra sidan inte vara den som tar emot betalningskraven för lånet eller har någon kontroll över om / när / hur dessa betalningar sker. När ett par tar ett lån för att köpa ett gemensamt boende innebär det också vanligen att de har någon form av gemensam ekonomi, till exempel ett gemensamt bankkonto som räkningar dras från – så att båda kan se att allting fungerar som det ska.

Om man däremot går med på att vara medsökande för ett lån på grund av att huvudsökanden (till exempel ett syskon med betalningsanmärkningar eller en vuxen son med mycket låga inkomster) inte kan få ett lån på egen hand, är det vanligt att den medsökande bara skriver på dokumenten och sedan helt lämnar över kontrollen till huvudsökanden. Huvudsökanden tar emot pengarna och spenderar dem efter eget gottfinnande, och sedan är det huvudsökande som tar emot alla räkningar, betalningspåminnelser, meddelanden om att förfallna betalningar har gått vidare till inkasso, och så vidare. När medsökande väl får ett meddelande där långivaren kräver att hon betalar i stället för huvudsökanden kan skulden ha hunnit växa rejält på grund av alla påminnelseavgifter, inkassoavgifter, och så vidare.


Vanliga missuppfattningar om att vara medsökande

”Eftersom jag är medsökande är jag bara ansvarig för 50% av lånet”
En vanlig tankevurpa är att man tror att man som medsökande bara är ansvarig för halva lånet. Så fungerar det inte juridiskt, utan huvudsökande och medsökande är båda ansvariga för 100% av lånet.

Om du lånar 1 miljon kronor ihop med en vän, där han är huvudsökande och du är medsökande, kan långivaren alltså kräva dig på 1 miljon kronor (plus ränta, avgifter, etc).

”Jag som medsökande är bara ansvarig för det ursprungliga lånebeloppet”

Vissa medsökande tänker bara på vad det lånebelopp som betalas ut är, och inser inte att de som medsökande också är ansvariga för räntor och avgifter, inklusive ”onödiga” avgifter som förseningsavgifter och dylikt. Att vara medsökande på ett lån där 50 000 kronor betalas ut av långivaren kan innebära att man blir återbetalningsskyldig för betydligt mer än 50 000 kronor om huvudsökande inte betalar.

”Eftersom jag bara är medsökande kan banken bara kräva mig på pengarna om huvudsökaren inte kan betala”

Detta är en annan vanlig missuppfattning. Man tänker att eftersom huvudsökande äger den där dyra bostadsrätten, och den fina båten, och sommarstugan i skärgården, så borde ju långivaren kunna se till att få något av allt detta utmätt av Kronofogden istället för gå på den medsökande för att få tillbaka sina pengar.

Sanningen är i själva verket att långivaren omedelbart kan vända sig till medsökanden om betalningen inte kommer kommer in enligt avbetalningsplanen för lånet. Det krävs inte alls att långivaren först skickar betalningspåminnelser till huvudsökande, tar kontakt med Kronofogden, försöker få utmätning av huvudsökandes lön och ägodelar, etc.

Obs! Detta innebär absolut inte att du kan lita på att långivaren kommer att kontakta dig så snart en inbetalning är sen. Långivaren kan mycket väl välja att istället fortsätta försöka få pengarna från huvudsökande, och när du väl får veta vad som pågår kan skulden ha vuxit markant på grund av påminnelseavgifter, inkassoavgifter, etc.

”Om jag inte längre vill vara medsökande är det bara att meddela banken så tas jag bort från lånet”

Det finns en anledning till att långivaren krävde en medsökande för att bevilja lånet, och den anledningen försvinner inte bara för att du inte vill vara medsökande längre. Långivaren har betalat ut pengarna och vill nu ha tillbaka dem, med ränta. Det finns ingen anledning för långivaren att befria dig från ditt ansvar som medsökande. Att göra så skulle bara öka risken för att långivaren inte får tillbaka sina pengar.