Ränteavdrag – så funkar det!

Visste du att det finns möjlighet för dig att dra av ränta från dina lån och på så vis få betala lägre räntekostnad och skatt? Detta görs i deklarationen genom ett så kallat ränteavdrag. I den här artikeln går vi igenom hur räntedraget fungerar – och vilka låneformer du kan göra avdrag på.

Frågande senior kvinna i blå tröja

Hur fungerar ränteavdraget?

Ränteavdraget ger dig rätt att göra ett trettioprocentigt avdrag på räntor du betalt på lån, upp till 100 000 kr. På all ränta som överstiger 100 000 kr tillåts du göra ett avdrag om 21 %. Du behöver inte göra något särskilt för att få ränteavdraget, eftersom det kommer förtryckt i din deklaration.

De lån du har möjlighet att göra ränteavdrag på är bland annat dessa:

Du kan däremot inte göra ränteavdrag på studielån eftersom dessa redan har mycket låg ränta.

Får man alltid göra ränteavdrag?

För att få göra ett ränteavdrag måste du också ha ett så kallat kapitalunderskott. Det innebär att de pengar du betalat på räntor ska överstiga de pengar du tjänat på till exempel ränteavkastning från placerade pengar. Du måste också ha betalat skatt för att få göra ett ränteavdrag. Utöver detta måste du naturligtvis ha betalt ränta, samt själv vara betalningsskyldig för lånet/lånen.

Om ni är två som lånat tillsammans finns möjligheten att föra över delar av ränteavdraget till den andra. Eftersom det görs ett högre ränteavdrag upp till 100 000 kr kan det vara fördelaktigt att dela upp det om den ena har räntor som överstiger 100 000 kr, medan den andra inte har det.

Om ni inte gör några ändringar kommer ni automatiskt få halva avdraget vardera. Det står förtryckt i era deklarationer. Därmed behöver ni bara kontrollera att uppgifterna stämmer.