Så ändras din kreditvärdighet om du gifter dig

När du gifter dig, är det mer än bara din civilstatus som ändras. En del av förutsättningarna för din framtida ekonomi kan också ändras. Då avser vi inte de rent juridiska effekterna, utan mer spörsmål som har med den löpande ekonomin att göra, till exempel vad gäller möjligheten att få lån. Vill du veta mer om vad giftermålet gör för din kreditvärdighet så läs vidare nedan för att få alla svar.

Separat kredithistorik

Först och främst ska vi säga att giftermålet i sig inte har någon direkt effekt på din respektive din partners kreditvärdighet. Du och din partner har fortfarande era egna ekonomiska liv. Ni är fortfarande ensamt betalningsskyldiga för era egna skulder och din partners kredithistorik kommer inte att synas i samband med din, och vice versa. Vare sig du gifter dig med någon som har en dålig kreditvärdighet och en historia av ekonomiska problem, eller någon som har ett prickfritt register, kommer detta inte att synas i din information när exempelvis en långivare gör en kreditupplysning.

Gemensam ansökan

När du och din partner gemensamt ansöker om ett lån eller en kredit är er respektive kreditinformation i borgenärens ögon emellertid inte längre separat. Ni kommer båda att granskas och det är borgenärens bedömning av er sammanlagda betalningsförmåga som ligger till grund för om ni kan beviljas lånet/krediten eller inte.

Sistnämnda är mycket viktigt att komma ihåg, särskilt om en av er har en låg kreditvärdighet. Ansöker ni tillsammans finns risken att ansökan inte kommer att beviljas. Skulle den beviljas finns risken att räntan och andra villkor inte blir särskilt gynnsamma. En bättre lösning är ofta att den i äktenskapet som har den bästa kreditvärdigheten skickar in en separat ansökan. På så sätt blir förmodligen räntan betydligt lägre än vad den hade blivit vid gemensam ansökan.

Samtidigt kan ni med en gemensam ansökan förbättra kreditvärdigheten hos den som idag har en mindre positiv kredithistorik. Det är en avvägningsfråga som är viktig att fundera kring.

Ansöka om samlingslån med medsökande

Har du många lån? Är din kreditvärdighet låg? Då kan du ha svårt att få lån på egen hand. Genom att ansöka med din partner som medsökande kan du både öka chanserna att få lånet beviljat och få ned räntan.

Det smidigaste sättet att få ner räntan på den totala skulden och samtidigt göra återbetalningen lite enklare är att ansöka om att samla lånen. Majoriteten av långivare som erbjuder denna typ av lån ser mycket positivt på förekomsten av en medsökande.