SMS-lån

smslån

De lån som man kan ansöka om i form av sms-lån eller snabblån är vanligen små och kortfristiga, men nu för tiden finns det även en del långivare som erbjuder betydligt större lån med förhållandevis långa löptider. Sms-lån är den typ av lån som är lättast att få beviljat för den som på grund av sin ekonomiska situation har svårt att få lån. Långivarna är helt enkelt beredda att ta lite ökad risk genom utlåningen till mindre kreditvärdiga sökande mot att räntor och avgifter sätts förhållandevis högt.

Därmed är inte sagt att det inte finns krav och villkor som ska uppfyllas för att ett sms-lån ska kunna beviljas. Denna lånetyp lyder under samma regler som gäller för alla lån och krediter, till exempel vad gäller kreditkontroll och god kreditgivningssed. Att låna utan inkomst är normalt inte möjligt och även om betalningsanmärkningar kan godtas, är det mer regel än undantag att långivarna vill att antalet plumpar i protokollet är noll stycken.

Att jämföra kostnaden för SMS-lån

sms lånNär du jämför kostnaden för SMS-lån från olika långivare är det viktigt att du tar hänsyn till totalkostnaden. Om du bara tittar på vad själva räntan är, blir det svårt att jämföra lånevillkor på ett vettigt vis, eftersom Långivare A kan locka med en lägre nominell ränta än Långivare B, samtidigt som Långivare B har mycket lägre övriga avgifter än Långivare A.

För stora bolån som ska betalas tillbaka över mycket lång tid är det naturligt att i huvudsak fokusera på den nominella räntan, eftersom eventuella avgifter inte gör så stor skillnad på ett miljonlån. Tar du med dig det här tänket när du jämför små kortfristiga lån blir det däremot ett problem, eftersom avgifterna för kortfristiga lån många gånger kan överstiga den ränta du betalar. En uppläggningsavgift på 300 kronor gör till exempel väldigt mycket på ett 30-dagarslån där själva lånebeloppet är 2000 kronor och (den nominella) räntekostnaden är 200 kronor.

När du jämför lån, kontrollera alltid om det är några avgifter som tillkommer, till exempel ansökningsavgift, uppläggningsavgift och aviavgift.

Effektiv årsränta

I Sverige måste den som marknadsför lån till konsumenter alltid ange den effektiva årsräntan för ett lån, det vill säga ränta + avgifter, detta för att det ska bli enklare för konsumenten att jämföra olika låneerbjudanden.

För lån där lånetiden är kortare än ett år räknar man ut vad lånet skulle ha kostat om lånetiden skulle ha varit ett år. Därför kommer man lätt upp i mycket högra siffror för den effektiva årsräntan för sms-lån.

För att vara på det klara med vad man ger sig in på bör man som låntagare inte bara titta på den effektiva årsräntan, utan också kontrollera exakt vad man kommer att betala i kronor och ören för sitt lån och om detta ryms i budgeten.

Exempel: Du erbjuds att låna 2 000 kronor med en lånetid på 30 dagar, med en effektiv ränta (årsränta) på 819,12 procent. Att betala över 800 procent i ränta låter ju helt vansinnigt, men eftersom lånet bara löper över 30 dagars tid kommer du inte att betala 2 000 kronor x 819,12% = 16 382,40 kronor i ränta till långivaren. Det är alltså aldrig fråga om att du ska betala in 18 382,40 kronor till långivaren. I stället kommer du att göra en inbetalning á 2 400 kronor när lånetiden är över efter 30 dagar, vilket innebär en totalkostnad på 400 kronor för lånet. 400 kronor är 20% av 2 000 kronor. Anledningen till siffran 819,12% är att långivaren i sin marknadsföring måste ange den effektiva årsräntan.

Glöm inte att kontrollera kostnaderna för försenad betalning

Alla låntagare har antagligen för avsikt att betala tillbaka sina sms-lån i tid, men ibland inträffar saker som gör att det inte blir så. Innan man tar ett sms-lån bör man därför alltid kontrollera långivarens regler för vad som händer när en inbetalning är försenad. Vissa långivare har rimliga villkor, medan andra tar ut mycket höga kostnader för minsta lilla försening.

  • Kommer långivaren att höja räntan om en inbetalning är försenad? I så fall, till vilken nivå?
  • Hur stor är påminnelseavgiften? Skickar långivaren ut en påminnelse per månad, eller skickas påminnelser ut oftare än så?

Värt att tänka på är också att vissa långivare är mycket snabba med att sälja vidare förfallna fordringar till inkassobolag, och då kommer inkassobolaget att lägga på sina räntor och avgifter. Om en skuld går vidare till Kronofogden innebär det också extra kostnader, samt risk för betalningsanmärkning.

Ränteavdrag

30% av de räntekostnader man har för skulder är avdragsgilla enligt svensk skattelagstiftning, upp till en viss gräns. Ränteavdraget görs mot din sammanlagda skatt på inkomst, så du kan till exempel göra ränteavdraget även om du inte lönearbetar utan bara har inkomst från pension.

  • Du får dra av 30% av räntekostnaderna upp till 100 000 kronor.
  • Om du har räntekostnader som överstiger 100 000 kronor får du göra 30% avdrag för de första 100 000 kronorna och sedan 21% avdrag för de övriga räntekostnaderna.

När din deklarationsblankett kommer med posten bör du alltid kontrollera att samtliga långivare du har betalat räntor till under skatteåret har lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket och att räntekostnaderna är korrekt angivna på deklarationsblanketten.

Om du har betalat ränta som inte är medtagen på den deklarationsblanketten när den kommer hem till dig behöver du själv skriva in den uppgiften på blanketten om du vill göra avdrag för räntan.

Det är endast lån som du är personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag för. Om din sambo/make/maka ansöker om ett lån i sitt namn enbart är det alltså bara han eller hon som kan göra avdrag för räntekostnaden, även om ni två gemensamt har spenderat de lånade pengarna och gemensamt betalat tillbaka lånet.

För mer information om räntereduktion, besök Skatteverket.