Statsbudgeten för 2017 ger stora fördelar för låginkomsttagare

Vi har snart avverkat de första två månaderna av 2017 och effekterna av regeringens budget för året börjar bli tydliga. Kanske har du redan märkt av några av förändringarna? Om du har lägre inkomster och i större utsträckning är beroende av bidrag och tillägg av olika slag är chansen stor att du har upptäckt större förändringar, och det av ett slag som är positivt för dig. Det är nämligen så att det är de som har inkomster under genomsnittet som tjänar mest på statsbudgeten för 2017.

Fyra av tio får förbättringar

Enligt en analys från SCB är det fyra av tio bland dem som tjänar sämst som får en klar förbättring av privatekonomin genom 2017 års statsbudget. Endast en av 20 bland låginkomsttagarna får en tydlig försämring. Analyserar vi effekterna på dem med högst inkomster får i stället nio av tio försämringar. Budgeten är alltså mycket tydligt till låginkomsttagarnas fördel.

Vilka förändringar är då de mest centrala för dem med inkomster under genomsnittet? Framför allt handlar det om ökade bidrags- och ersättningsnivåer, och närmare bestämt:

  • Höjda barnbidrag samt bostadsbidrag för familjer med barn
  • Höjda bostadstillägg för dem som uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning
  • Höjd garantinivå för sjukersättning respektive aktivitetsersättning.

Med ovan som bakgrund innebär statsbudgeten för 2017 väsentliga förbättringar för den som inte förvärvsarbetar utan i stället får aktivitetsersättning eller sjukersättning. Har man dessutom barn och uppbär bostadsbidrag blir förbättringarna ännu större.

Större ekonomiskt utrymme

Med höjda bidrag och tillägg över i princip hela linjen torde ekonomin förstärkas för dem som har begränsade eller obefintliga inkomster. Detta kan också leda till att möjligheterna att betala tillbaka eventuella befintliga skulder blir större. Den som till exempel har en skuld hos Kronofogden kan därmed snabbare bli skuldfri. Överlag är det viktigt att de ökade inkomsterna inte går till ytterligare konsumtion. Med en sårbar ekonomi är det centralt att ha uppsikt över vart pengarna tar vägen för att till exempel undvika att behöva låna och därmed riskera att komma i en ännu sämre ekonomisk situation.