Allt fler unga behöver hjälp av en medlåntagare vid bolån

Man och kvinna skakar hand om bolån

Att det kan vara svårt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden är ett välkänt faktum. Stigande bostadspriser i kombination med ett krav på en kontantinsats om 15% av priset, samt de skärpta amorteringskraven, gör att många unga helt enkelt inte har möjlighet att på egen hand beviljas bostadslån. En lösning är då att ha en medlåntagare, vilket i de flestas fall är en förälder.

En medlåntagare är en person som också står med på lånet, vilket innebär att även denne är betalningsskyldig för lånet om något skulle ske så att huvudlåntagaren inte kan betala för det.

Enligt en analys som Skandia genomfört är fenomenet med medlåntagare också något som drastiskt ökat sedan de nya amorteringskraven infördes. Dessa krav infördes 2016 och även om det fanns unga som tog bolån med medlåntagare även då, så har det skett en tydlig ökning.

Innan amorteringskraven infördes 2016 var det endast 17 procent av de unga som hade en medlåntagare, medan det idag är så mycket som var fjärde ung bolånetagare (under 30 år).

Ökade klyftor på bostadsmarknaden

Att många unga inte beviljas bolån på egen hand bidrar till ökade klyftor mellan unga vuxna. Detta eftersom det innebär att de unga som har föräldrar med god ekonomi och som därmed kan hjälpa till med det finansiella, också kommer att ta sig in på bostadsmarknaden. Medan de vars föräldrar inte har dessa medel blir kvar utanför marknaden och inte kan köpa eget.

Det märks också tydliga skillnader på antalet medlåntagare beroende på var någonstans i landet vi befinner oss. Till exempel finner vi ett ökat antal medlåntagare i de olika studentstäderna, vilket kan förklaras med att föräldrarna helt enkelt köper lägenheter åt sina studerande barn.

Hela 72 procent av de unga bolånetagarna i Lund har en medlåntagare och i Uppsala är det 45 procent. Det är en bra bit över genomsnittet på 25 procent. Sett till alla bolån tagna av unga hos Skandia är det alltså så många som var fjärde ung vuxen under 30 år som har en medlåntagare.