Förbättra din kreditvärdighet – 4 enkla steg

I samband med att du vill ta ett lån eller någon annan kredit görs en kreditupplysning på dig. Detta görs för att säkerställa att du har möjlighet att betala tillbaka ditt lån.

Kreditupplysningen innehåller flera olika sorters information om dig som din deklarerade årsinkomst, tidigare lån och krediter, bostadsadress m.m. Beroende på flera faktorer kommer du därefter få ett så kallat kreditbetyg, utifrån hur din information i kreditupplysningen ser ut. Det är utifrån detta kreditbetyg som din kreditansökan antingen godkänns – eller avslås.

Det finns sätt att förbättra ditt kreditbetyg för att bli mer kreditvärdig och öka chanserna till lån.

Förbättra kreditbetyg

1. Undvik betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning får du när du inte har betalat din räkning i tid så att den förfallit och skickats vidare till Kronofogden. Är skadan redan skedd – se till att inte få fler. Vissa aktörer lånar ut pengar även till de med betalningsanmärkningar – men ju fler du har desto svårare att få lån.

2. Samla dina lån

Det har en större negativ inverkan för ditt kreditbetyg att ha flera smålån och krediter, istället för ett enda stort hopbakslån eller privatlån. Fördelen med ett samlat lån är dessutom att du ofta hamnar på en lägre månadskostnad, då du slipper alla aviseringskostnader och höga räntor.

3. Skippa onödiga krediter

Har du en gammal kredit som bara ligger och skräpar, till exempel sedan du köpte virke hos Bauhaus eller nyårsoutfiten på Ellos? Även om du betalat tillbaka dina gamla krediter kommer de att synas i din upplysning som beviljade krediter. Detta bedömer långivaren vara en risk, då du när som helst kan välja att utnyttja dessa igen – och därmed få en försämrad återbetalningsförmåga. Kontakta därför varje utfärdare och be dem avsluta dessa.

4. Inga onödiga kreditförfrågningar

Alla kreditförfrågningar som görs på dig registreras och försämrar ditt betyg. En sådan betyder nämligen att du är benägen att låna pengar ofta och det indikerar att du kanske inte har helt koll på din ekonomi. Försök därför att hålla förfrågningarna till ett minimum – och måste du ända låna, överväg ett lån där upplysningen görs hos ett annat företag då dessa inte syns hos UC.

Svårt för ungdomar att få bolån

Enligt en rapport från pensionsbolaget Skandia, så är det idag svårare för unga att få bolån, än vad det tidigare varit. Höga priser, höjd amortering och ett strikt bolånetak uppges vara de största bovarna i dramat.

Andra anställningsformer idag

Idag är anställningsformerna fler än vad de var förr och det är mer vanligt med mer otrygga arbetsformer så som vikariat, timanställningar och projektanställningar. Trots detta är bolånen främst riktade till de som har fast anställning och en stabil ekonomi, vilket gör det svårt att få lån.

Nekas lån trots fast anställning

Att få en fast anställning är inte lika vanligt nu som förr och för många tar det flera år av jobbande innan de får sin första fasta anställning. Dock är inte ens en fast anställning längre någon garant för att beviljas bolån.

Betungande kontantinsats

Något annat som sätter käppar i hjulen för många är det höjda kravet om kontantinsats som just nu ligger på 15% av köpesumman. För flera blir detta en betungande utgift, eftersom bostadspriserna är så ofantligt höga att det är svårt att spara sig till en kontantinsats. Istället måste man låna även till denna, vilket i princip alltid innebär ett lån till en väsentligt sämre ränta än bostadslånet, något som gör insatsen till en betungande utgift.

Allt äldre förstagångsköpare

Resultatet blir en allt högre ålder på förstagångsköparna och att de som har ett väl tilltaget ekonomiskt kapital redan från start, gynnas. En del kan få hjälp att låna genom att ha en medsökande, men det är få som har den möjligheten. Samtidigt är det brist på hyreslägenheter i stora delar av landet, vilket gör att fler och fler bor hemma längre, innan de skaffar sin första bostad.

Bensinpriset – en evig fråga

Alla vet att bensin och olja överlag har en negativ inverkan på miljön. Ändå reagerar många när priset går upp. Det som gör att många reagerar när priserna höjs är nog att det är andelen skatt som ökar ibland och inte oljepriset. I 2017 så var drygt 60 procent av bensinpriset skatt. Det är inte den högsta skatten som är noterad i landet vårt. I 1998 var skatten uppe i 75 procent av bensinpriset. Vi får se hur framtiden blir med detta. Just nu tycker vissa experter att det fortfarande är för billigt med bensin för att folk ska välja att gå eller cykla istället för bilen.

Arbetsförmedlingen skär ner

Vi lever i en digital tid och fler och fler människor väljer idag att använda sig av internet till olika uppgifter och tjänster. Det gäller också när man ska skriva in sig på arbetsförmedlingen när man blir arbetslös. Det är smidigt att man kan göra det hemifrån utan att besöka kontoret och det säger sig nästan själv att det påverkar arbetsuppgifterna för dom som jobbar i direktservice på arbetsförmedlingen.

Vid första tanke när man hör att nio av tio medarbetare ska bort i direktservice så blir man lite fundersam. Men det betyder att mer resurser kan läggas på att hålla kontakt med företag och andra institutioner som behöver anställa folk. Arbetsförmedlingen har fått ta en del kritik dom senare åren och det är främst företag som tappar förtroendet. När det gäller att hitta folk med kompetens till vissa tjänster så går man hellre genom rekryteringsföretag och andra tjänster än arbetsförmedlingen.

Delvis beror det tappade förtroendet att många som söker sig till arbetsförmedlingen är outbildade och saknar grundskoleutbildning. Då går väldigt mycket resurser till att hjälpa dom. Sedan så är det ett skifte på gång när det gäller jobb generellt i Sverige idag. Många väljer att leta själv utan att blanda in arbetsförmedlingen och det kan ofta ge ett snabbare resultat.

Högre pensionsålder

På senare tid har den stora snackisen i Sverige varit den höjda pensions-åldern. Det att man måste jobba längre är det häftiga diskussioner om och det är olika uppfattningar om det rätt väg att gå. Så är då att jobba längre den enda lösningen för en bättre pension eller finns det andra lösningar?

Varför har det då blivit så, att Sverige är det landet i världen som planerar högst pensionsålder, är man friskare här än andra eller är det annat som måste finansieras? Kostar det mer att driva välfärden i vårat land?

Även om dom flesta länder planerar att höja pensionsåldern i framtiden så är det Sverige som ligger på topp med 69 år. Irland som nummer 2 med 68 år i 2028 och sedan kommer resten av länderna som pärlor på ett band med 65, 66 och 67 år. Idag ligger pensionsåldern från 61 och upp beroende på vilket land man bor i.

Alla politiska partier i Sverige har olika lösningar på hur detta ska fungera bäst. Fler innevånare i Sverige på senare tid borde ha bidragit till välfärden med att betala skatt, men siffror visar att det är inte så. Vad kan göras för att vända på den trenden? Sverige är det land i Norden som har sämst pensioner och enligt statistik så riskerar var 5 pensionär fattigdom idag. Detta är ett tungt ok att bära för kommande regeringar och krafttag måste tas, och det utan att det går ut över välfärden.

Låneförmedlarna under luppen

Ända sedan de första tjänsterna för låneförmedling lanserades har Konsumentverket hållit ett vakande öga på denna relativt nya marknad. Under 2015, då föregångaren Lendo fick konkurrens av ett antal nya aktörer, valde myndigheten att göra en större löpande granskning, och den har resulterat i flera tillsynsärenden.

Konsumentverket, som har till uppgift att övervaka konsumentmarknaden som helhet, är inte särskilt imponerad av låneförmedlarnas marknadsföring och i ett uttalande från en jurist på myndigheten framgår att man anser att låneförmedlarna ger missvisande och otydlig information.

Svårt för konsumenterna att göra rätt val

Låneförmedlarna marknadsför sina tjänster dels mot personer som vill hitta det billigaste privatlånet eller bolånet utan att behöva jämföra själv, dels mot dem som vill samla dyra krediter i ett privatlån. Fördelarna med att använda en låneförmedlare är tydliga, men enligt Konsumentverket är det inte lika tydligt exakt hur stora fördelarna blir, detta eftersom marknadsföringen inte ger en korrekt bild av verksamheten.

Konsumentverket framför bitvis mycket svidande kritik mot majoriteten av låneförmedlarna. Det handlar om flera av delarna i den tjänst som tillhandahålls och överlag menar myndigheten att den otydliga och bristfälliga informationen gör det svårt för konsumenterna att dels förstå tjänsten, dels se de faktiska fördelarna.

Bristfällig information

I princip alla de låneförmedlare som Konsumentverket har granskat och de som man har valt att utöva tillsyn över uppvisar samma brister. Nedan är lite kort om vad Konsumentverket har slagit ned på i sina tillsynsärenden under de senaste åren.

Effektiv ränta och frånränta
Låneförmedlare är inte långivare i egentlig mening. Det följer av benämningen att de endast förmedlar kontakten mellan långivare och låntagare. Samtidigt bör låneförmedlarna enligt Konsumentverket ta den rollen att man presenterar sina lån på ett så tydligt och korrekt sätt som möjligt. Det gäller inte minst uppgifter om effektiv ränta och så kallad ”frånränta”. Majoriteten av de granskade låneförmedlarna presenterar inga uppgifter om effektiv ränta. Dessutom använder de i sin marknadsföring ”frånränta”, vilket är missvisande. Frånräntan är densamma som den lägsta möjliga ränta som kan erbjudas inom ramen för låneförmedlingen, men precis som för alla lån är det ju den individuella kreditvärdigheten och betalningsförmågan som avgör vilken ränta som kan erbjudas.

Samarbetspartners
För att det ska vara fråga om en ”förmedling” i egentlig mening krävs att låneförmedlaren samarbetar med flera långivare. Enligt Konsumentverket är det otydligt hur många långivare respektive låneförmedlare samarbetar med. Dessutom saknas ofta exempel. Det gör att konsumenterna inte får någon information om vilka långivare som kan tänkas få ta del av ansökan.

Tävlingselementet
Den grundläggande idén med låneförmedling är att en ansökan ska kunna ge flera låneerbjudanden och att låntagaren då ska kunna välja det som är mest förmånligt. Hur detta element av ”tävling” mellan långivare går till är, enligt Konsumentverket, högst oklart. Dessutom menar myndigheten att det synes finnas tydliga exempel på att låneförmedlarna inte är fullt så oberoende som de anger i sin marknadsföring.

Källor: Konsumentverket, Dina Pengar

Så här fungerar den nya långivaren Bynk

Chansen är stor att du i ett eller flera sammanhang har träffat på varumärket Bynk den senaste tiden. Den här aktören, som har stor uppbackning av bland annat Schibsted och har knutit till sig kända profiler som Lyxfällans Patrick Grimlund, gör just nu reklam i alla tänkbara sammanhang. I marknadsföringen använder Bynk sig bland annat av en slogan som lyder ”som en bank borde fungera” och man pekar ofta på flera av de funktioner som gör just denna aktör annorlunda från de andra. Frågan är då vad Bynk är för en slags aktör, vilka tjänster man erbjuder och hur du som har svårt att få lån kan få hjälp av den.

Bynk är en låneförmedlare

I grunden är Bynk är låneförmedlare för privatlån precis som exempelvis Lendo och Advisa. Om du behöver ett lån kan du ansöka en gång (med en kreditkontroll) och få svar från flera långivare. I den aspekten sticker den här aktören inte ut från mängden i någon större omfattning. De grundläggande kraven är att skulder hos Kronofogden inte får finnas, att man ska vara fri från betalningsanmärkningar samt att månadsinkomsten ska vara på minst 10 000 kr. I övrigt är det givetvis kreditkontrollen som är avgörande för om lån kan beviljas eller inte.

Bestäm själv vad du vill betala

En av de mer unika funktionerna med Bynk är att det privatlån du kan ansöka om är förhållandevis flexibelt vad gäller återbetalningen. Det framkommer mycket tydligt direkt på förstasidan. Här är inte lånets tänkta löptid i centrum, utan i fokus är istället vad du planerar att betala i månaden. Om du ansöker om ett lån på exempelvis 50 000 kr kan du ange en månadskostnad inklusive ränta och amortering på mellan 562 – 1596 kr. Denna kostnad är enbart ett exempel, men det belopp du anger skickas vidare till de långivare som Bynk samarbetar med för att du ska få mer skräddarsydda låneerbjudanden.

Bynkpoäng och bynkbetyg

Den som lånar hos Bynk kan löpande sänka sina lånekostnader genom att tjäna Bynkpoäng och höja sitt Bynkbetyg. Ju mer din ekonomi stärks (utifrån de parametrar som Bynk mäter) och ju bättre du sköter dina betalningar, desto lägre ränta kan du erbjudas. Ansöker du via Bynk behöver alltså den ränta du erbjuds inledningsvis inte vara densamma under hela löptiden.

App för fullständig transparens

Bynk har tagit fram en app för smartphones (både iOS och Android) i vilken låntagarna kan ta del av alla detaljer kring sina lån. Här kan man också med några enkla knapptryck efter inloggning med BankID använda sina Bynkpoäng, ansöka om betalningsfri månad, höja lånebeloppet med mera.

Nya appar för bättre koll på ekonomin

finansappar privatekonomi

Om du har en låg kreditvärdighet diskvalificeras du automatiskt för de flesta lån. För att du ska öka dina chanser att bli betrodd för ett lån gäller det alltså att du höjer din kreditvärdighet. Till hjälp i denna process kan du med fördel använda smarta appar som dels ger dig en både översiktlig och detaljerad bild av din löpande ekonomi, dels kan hjälpa dig med åtgärder som på sikt leder till en bättre betalningsförmåga och en högre kreditvärdighet.

Det har på senare tid lanserats ett stort antal appar för privatekonomi. Nedan kan du läsa om tre stycken som på olika sätt kan vara nyttiga i vardagen.

Tink

Tink är appen som blev en succé redan från start med en topplacering på App Store redan efter ett par veckor vid lanseringen 2012. Tink har successivt utvecklats till att bli en app för allt inom privatekonomi. I grunden fungerar Tink som ett mycket detaljerat kontoutdrag där dina inkomster och utgifter dessutom automatiskt kategoriseras. På så sätt ser du vad som kommer in och hur utgifterna fördelas. Om du följer en budget är denna information oumbärlig. Det finns dock fler funktioner än så i appen. Nedan är några exempel på vad du kan göra i appen.

  • Värdera din bostad
  • Jämför din bolåneränta, få erbjudanden om bättre villkor och flytta bolån
  • Öppna sparkonto till konkurrenskraftiga räntor
  • Betala räkningar och göra överföringar
  • Lägga till sparmål och budgetar för vissa typer av utgifter, till exempel mat

Kreddy

Helt nya appen (juni 2017) Kreddy är ett samarbete mellan UC AB och Schibsted. Appen står på tre ben. Huvudsyftet är att presentera information om dina befintliga lån och övriga kreditåtaganden samt att visa ditt aktuella kreditbetyg. Informationen hämtas direkt från UC:s register, så det kreditbetyg som presenteras i appen är det som används när exempelvis en långivare tar en kreditupplysning på dig. För det andra erbjuds du att koppla till UC:s tjänst för ID-skydd (mot en månadsavgift). För det tredje kan du direkt i appen skicka in en ansökan om att samla lån.

Mina tjänster

Har du full koll på vad alla de prenumerationer och abonnemang du har tecknat egentligen kostar dig? Om du inte har det, kan du med fördel ladda ned appen Mina tjänster. Denna app ansluter (via Bank-ID) till dina personkonton och samlar in information om hur dina avtal ser ut och vad du betalar för dem. Du kan sedan, åtminstone för de flesta av abonnemangen, säga upp ditt åtagande direkt i appen. För vissa typer av abonnemang, såsom till exempel elhandel och mobiltelefoni, kan du även få förslag på alternativ som kommer att göra att du sparar pengar på sikt.

Så ändras din kreditvärdighet om du gifter dig

När du gifter dig, är det mer än bara din civilstatus som ändras. En del av förutsättningarna för din framtida ekonomi kan också ändras. Då avser vi inte de rent juridiska effekterna, utan mer spörsmål som har med den löpande ekonomin att göra, till exempel vad gäller möjligheten att få lån. Vill du veta mer om vad giftermålet gör för din kreditvärdighet så läs vidare nedan för att få alla svar.

Separat kredithistorik

Först och främst ska vi säga att giftermålet i sig inte har någon direkt effekt på din respektive din partners kreditvärdighet. Du och din partner har fortfarande era egna ekonomiska liv. Ni är fortfarande ensamt betalningsskyldiga för era egna skulder och din partners kredithistorik kommer inte att synas i samband med din, och vice versa. Vare sig du gifter dig med någon som har en dålig kreditvärdighet och en historia av ekonomiska problem, eller någon som har ett prickfritt register, kommer detta inte att synas i din information när exempelvis en långivare gör en kreditupplysning.

Gemensam ansökan

När du och din partner gemensamt ansöker om ett lån eller en kredit är er respektive kreditinformation i borgenärens ögon emellertid inte längre separat. Ni kommer båda att granskas och det är borgenärens bedömning av er sammanlagda betalningsförmåga som ligger till grund för om ni kan beviljas lånet/krediten eller inte.

Sistnämnda är mycket viktigt att komma ihåg, särskilt om en av er har en låg kreditvärdighet. Ansöker ni tillsammans finns risken att ansökan inte kommer att beviljas. Skulle den beviljas finns risken att räntan och andra villkor inte blir särskilt gynnsamma. En bättre lösning är ofta att den i äktenskapet som har den bästa kreditvärdigheten skickar in en separat ansökan. På så sätt blir förmodligen räntan betydligt lägre än vad den hade blivit vid gemensam ansökan.

Samtidigt kan ni med en gemensam ansökan förbättra kreditvärdigheten hos den som idag har en mindre positiv kredithistorik. Det är en avvägningsfråga som är viktig att fundera kring.

Ansöka om samlingslån med medsökande

Har du många lån? Är din kreditvärdighet låg? Då kan du ha svårt att få lån på egen hand. Genom att ansöka med din partner som medsökande kan du både öka chanserna att få lånet beviljat och få ned räntan.

Det smidigaste sättet att få ner räntan på den totala skulden och samtidigt göra återbetalningen lite enklare är att ansöka om att samla lånen. Majoriteten av långivare som erbjuder denna typ av lån ser mycket positivt på förekomsten av en medsökande.

Stor ökning av beviljade privatlån

Ökningstakten för antal utgivna privatlån är mycket hög. Dessutom eskalerar lånebeloppen. En anledning är att fler väljer att ta privatlån för att finansiera handpenning och kontantinsats för bostadsköp.

I slutet av februari fanns totalt omkring 190 miljarder kronor utestående i privatlån. Det är en summa som hela tiden ökar i takt med att antalet lån blir fler. Ökningstakten för december 2016 var 5,8% medan den i januari 2017 var 6,6%, detta enligt statistik från SCB som SvD Näringsliv har presenterat. Denna ökning bekymrar Finansinspektionen, som nu bevakar marknaden noga för att försöka förhindra att överskuldsättningen ökar.

Privatlån som metod för att kunna köpa bostad

Det finns inga tecken på att boprisutvecklingen håller på att mattas av. En mer blygsam ökningstakt kunde skönjas under det andra halvåret 2016 efter införandet av amorteringskravet, men sedan inledningen av 2017 har bopriserna åter börjat stiga rejält. Ju dyrare bostäderna blir, desto mer måste köparna kunna betala kontant, och det är här privatlånen kommer in i bilden. Det är inte så många som kan betala upp till åtskilliga hundratusen kronor i kontantinsats och handpenning med egna pengar. För att täcka upp bristen kan då ett privatlån vara ett alternativ.

Nischbankerna mutar in nya områden

Att det i praktiken har skapats en ny marknad för privatlån är något de större nischbankerna har dragit fördel av. Det är flera av de större aktörerna som marknadsför sina privatlån som medel för att kunna köpa en bostad. Två exempel är Resurs Bank och Collector Bank.

Enligt SvD ökade Collector sin totala utlåning med 24% under de första nio månaderna 2016. Motsvarande siffra för Resurs Bank var 13%. Förmodligen har även de traditionella storbankerna ökat sin utlåning inom privatlån, men med stor sannolikhet är ökningen inte lika stor. Resurs Bank, Collector Bank, med flera nischbanker har nämligen något mindre avskräckande villkor. Det är helt enkelt normalt lättare att få ett privatlån beviljat hos nischbankerna än hos storbankerna.

Är privatlånen den nya boven?

Ända sedan det första snabblånet beviljades har denna låneform haft ett dåligt rykte. Till exempel har det otaliga gånger förts fram att räntorna i vissa fall kan närma sig ockerräntor och att marknadsföringen ofta är aggressiv. Inte sällan levereras också mer eller mindre känslostyrda argument om att denna typ av lån är skadlig för både låntagarna själva och samhället som helhet. Debatten har gjort att myndigheter som Konsumentverket och Finansinspektionen av regeringen har fått i uppdrag att bevaka och styra snabblånemarknaden. Numera finns också ett förslag till ny lagstiftning som effektivt ska sätta käppar i hjulen för snabblåneföretagen.

Om vi tittar på statistik från Kronofogden för 2016 visar det sig emellertid att en stor andel av ansökningarna om betalningsförelägganden gäller privatlån. Collector skickade till exempel in 27 000 ansökningar under 2016 (14 000 för år 2015). Det kan jämföras med det totala antalet ansökningar om betalningsförelägganden för snabblån, som sedan 2012 har varit på mellan 50 000 – 60 000 årligen.