Låna pengar trots skuld hos Kronofogden

kronofogden

Det är inte möjligt att hitta en långivare som kan låna ut pengar till den som har en skuld hos Kronofogden. Det följer av lagregler i konsumentkreditlagen och Konsumentverkets preciseringar kring god kreditgivningssed. Att låna ut till en gäldenär som uppenbarligen har svårigheter med att betala i tid, eller som inte förväntas kunna betala över huvud taget, är inte gynnsamt för vare sig låntagaren eller långivaren.

Alternativa lånemöjligheter

Trots ovan nämnda finns ett par, tre möjligheter att ta lån trots att det finns ett aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden. Det handlar om pantlån, handlån och CSN-lån. I tillägg har du som skuldsatt också givetvis möjligheten att be närstående om att stå som låntagare för ett lån. Om du endast har en betalningsanmärkning är det betydligt enklare att få låna pengar. Trots att det finns flera lån för dig med betalningsanmärkning så bör du dock noga överväga om du verkligen behöver pengarna innan du lånar. Anledningen till det är att det är mycket viktigt att du inte drar på dig fler anmärkningar.

Viktigt! Om du har ett skuldsaldo hos Kronofogden har du misskött dina betalningsskyldigheter på ett allvarligt sätt. Du bör tänka efter både en och två gånger innan du utforskar möjligheterna till nya lån. Att vi presenterar ett antal alternativa lånemöjligheter i den här artikeln ska du inte se som en uppmaning att ta fler lån. Vi rekommenderar starkt att du ser till att ordna upp dina ekonomiska problem utan fler lån.

Låna hos pantbanken

Pantlån hos pantbank är ett lån med en faktisk säkerhet och du lånar därmed inte med din befintliga kreditvärdighet och betalningsförmåga som säkerhet. Detta gör att pantbanken inte behöver göra någon kreditkontroll och därmed spelar det ingen roll om du har en skuld hos Kronofogden.

Hos pantbanken lånar du på det uppskattade värdet på det föremål du pantsätter med ett visst avdrag för pantbankens säkerhet. Lämnar du till exempel in en guldkedja som av värderaren beräknas ha ett andrahandsvärde på 5000 kr kanske du får låna 4000 kr. Du får pengarna i handen direkt och ska inom fyra månader reglera skulden tillsammas med en räntebetalning. Om du inte betalar tillbaka ditt lån i tid kommer pantbanken att sälja objektet. Om försäljningen inbringar mer än vad du är skyldig pantbanken (lånebelopp, ränta och avgifter) har du rätt att få tillbaka mellanskillnaden.

Handlån

Handlån är en speciell typ av lån som kan administreras av framför allt fackföreningar och studentkårer. Syftet med lånetypen är att ge till föreningarna/kårerna anslutna medlemmar möjligheten att ta kortfristiga lån på mycket små belopp. Har du möjligheten att ansöka om ett handlån kan du låna några tusenlappar i någon månad eller mer.

CSN-lån

CSN-lån är en lånetyp som är avsedd för studerande på eftergymnasial utbildning. Lånet är en av de två delar som ingår i det studiemedel som finns att ansöka om. Alla som studerar på högskola, universitet, folkhögskola samt även majoriteten av yrkeshögskolorna kan ansöka om CSN-lån och få det beviljat för att täcka levnadsomkostnader och studiekostnader. För att pengarna ska betalas ut krävs dock att studierna verkligen påbörjas. För att utbetalningarna ska fortsätta krävs sedan att den studerande klarar en majoritet av de poäng som läses under en termin.

För studielån och studiebidrag spelar skuldsaldo och betalningsanmärkningar ingen roll. Viktigt är emellertid att återbetalning av eventuella tidigare CSN-lån har skett klanderfritt. Skulle du ha ett skuldsaldo som är föremål för utmätning kan utbetalningarna från CSN inte ingå i utmätningsunderlaget eftersom de faktiskt inte räknas som inkomster.

Lån via närstående

Du som har ett skuldsaldo hos Kronofogden kan inte ansöka om ett lån med medsökande eller med borgensman. En sådan ansökan kommer att avslås omedelbart. Den extra ”säkerhet” som en medsökande eller borgensman är tänkt att ge har nämligen ingen inverkan på din kreditvärdighet eller betalningsförmåga. Emellertid finns det naturligtvis inget som hindrar någon till dig närstående att ta ett lån i eget namn för att hjälpa dig. Du är då inte låntagare över huvud taget och din skuld hos Kronofogden är helt borta ur ekvationen.

Viktigt! Att be närstående om att ansöka om ett lån i ditt ställe är en lösning du absolut ska försöka undvika. Det finns många exempel på situationer med lån inblandade som har orsakat stora slitningar i familjeband och vänskapsband.