Svårt för ungdomar att få bolån

Enligt en rapport från pensionsbolaget Skandia, så är det idag svårare för unga att få bolån, än vad det tidigare varit. Höga priser, höjd amortering och ett strikt bolånetak uppges vara de största bovarna i dramat.

Andra anställningsformer idag

Idag är anställningsformerna fler än vad de var förr och det är mer vanligt med mer otrygga arbetsformer så som vikariat, timanställningar och projektanställningar. Trots detta är bolånen främst riktade till de som har fast anställning och en stabil ekonomi, vilket gör det svårt att få lån.

Nekas lån trots fast anställning

Att få en fast anställning är inte lika vanligt nu som förr och för många tar det flera år av jobbande innan de får sin första fasta anställning. Dock är inte ens en fast anställning längre någon garant för att beviljas bolån.

Betungande kontantinsats

Något annat som sätter käppar i hjulen för många är det höjda kravet om kontantinsats som just nu ligger på 15% av köpesumman. För flera blir detta en betungande utgift, eftersom bostadspriserna är så ofantligt höga att det är svårt att spara sig till en kontantinsats. Istället måste man låna även till denna, vilket i princip alltid innebär ett lån till en väsentligt sämre ränta än bostadslånet, något som gör insatsen till en betungande utgift.

Allt äldre förstagångsköpare

Resultatet blir en allt högre ålder på förstagångsköparna och att de som har ett väl tilltaget ekonomiskt kapital redan från start, gynnas. En del kan få hjälp att låna genom att ha en medsökande, men det är få som har den möjligheten. Samtidigt är det brist på hyreslägenheter i stora delar av landet, vilket gör att fler och fler bor hemma längre, innan de skaffar sin första bostad.